Rigtig Rådgivning består af:

Adam Langwadt

E-mail: alc@rigtigraad.dk linkedin24x24

 

 

Adams primære interesser er økonomi og jura. Han er uddannet Cand. Jur. fra Århus Universitet, med speciale i kreditaftaleret, og har arbejdet fast med økonomi siden 2010.

Adam har taget flere kurser i regnskab, bogholderi og finansiel planlægning fordi, som han selv siger, så er der noget nærmest meditativt over at få tal og regnskaber til at passe og gå op.

Adam er aktiv i Aarhus Retshjælp, hvor han har hjulpet som frivillig rådgiver siden 2006, og han bestrider ligeledes en lille håndfuld bestyrelsesposter.

Du vil typisk snakke med Adam, hvis du har brug for rådgivning omkring selvangivelser, jura eller bogføring og skatteregler i din virksomhed.

 

 

Søren Farsø

E-mail: sfa@rigtigraad.dk linkedin24x24

 

 

Søren har sit klare fokus inden for IT og økonomi. Han er certificeret datatekniker fra Mercantec, House of Technology, og har i 5 år arbejdet for flere IT virksomheder hvor der er prøvet kræfter med at opsætte IT infrastruktur i næsten enhver tænkelig skala.

Søren er en aktiv netværker og er altid på jagt efter nye bekendtskaber og måder vi kan hjælpe andre til bedre at hjælpe hinanden. Søren har en evne til at analysere og nedbryde problemer, så det er muligt hurtigt og effektivt at finde frem til hvor en fejl opstår og klart forklare hvad det er der sker i en given situation.

Du vil typisk snakke med Søren, hvis du har brug for hjælp til opsætning af et økonomisystem, selvangivelser i forbindelse med udlejning af hus eller som udkørende bogholder.

 

 

 Vores værdier

Vores filosofi i Rigtig Rådgivning er, at vi vil hjælpe så mange som muligt til at opnå deres fulde økonomiske potentiale.
Vi ser alt for ofte eksempler på sunde virksomheder der kommer galt afsted fordi de mangler forståelse af deres likviditet, SKAT eller bare ikke har overblik over hvor virksomhedens indtægter og udgifter kommer fra.

Vi gør økonomi lettere. Økonomi er ikke let, men vi hjælper til at gøre den forståelig, så både du og din virksomhed kan gøre det I er bedst til og træffe valg på et oplyst grundlag.

Vores kærneværdier er hjælpsomhed, ærlighed, faglighed og tilgængelighed, og det er vores mål at hvis du snakker med os, skal din økonomiske situation som minimum være blevet lidt bedre før vi giver slip igen. Det mener vi er Rigtig Rådgivning.