Du er her:

Bogføring af selskabsskat i Dinero

Dette er en artikel hvor jeg viser hvordan man kan bogføre selskabsskat i Dinero, ved at bruge deres standardkonti.

Vil du gerne læse mere om hvordan bogføring af selskabsskat virker generelt, så findes det som en separat artikel her

Kort sagt, så hører selskabsskat til et kalender år, som er defineret efter hvilket år dit regnskab slutter. Så et regnskabsår som slutter 30/06-18 hører til 2018.

Skatten forfalder altid til senest betaling i november året efter. Man har også mulighed for at indbetale aconto beløb tre gange:

  1. Marts
  2. November
  3. Februar året efter

Acontobeløbet bliver så trukket fra i skatten og resten bliver tillagt et restskattetillæg, som kompensation for at man først betaler november året efter.

Eksempel

Nedenstående er et eksempel på en skatteopgørelse for et selskab, som har forskudt regnskabsår, et fremført underskud, aconto skatte betalinger og et restskattetillæg.

Er der nogen af det som mangler på din, så springer du bare den del over.

Billede af årsopgørelse fra skat

Kassekladden

Eksemplet ændrer sig lidt, alt efter hvordan man håndtere underskud fra tidligere år. Bogfører man dem ikke på balancen, så er Skat af årets resultat for 2017-18 de 51.590 kr. som der står her.

Bogfører man underskuddet på balancen, så står der allerede 24.811,38 kr. på skyldig selskabsskat – altså et tilgodehavende. I det tilfælde er skat af årets resultat 76.406 kr. som fratrækkes 24.811,38 som allerede står på skyldig selskabsskat.

Det giver 51.594,62 kr., som man så regulerer ned til 51.590 kr. – forskellen kommer af at SKAT afrunder det skattepligtige beløb ved overskud, men ikke ved underskud. Måske har din revisor allerede taget højde for det, men vær opmærksom på det.

I mit eksempel har jeg også skat af årets resultat med, dette er typisk en postering som revisor laver. Jeg har også aconto skatteindbetalingerne med, sådan at du kan se hvordan de bogføres.

Billede af kassekladde i Dinero

63050 er vores skattekonto, mener standardkontoen i Dinero er anderledes, men da jeg lavede eksempelregnskabet, var der ikke nogen skattekonto som standard i Dinero.

Skyldig selskabsskat

Skyldig selskabsskat ser i det her tilfælde sådan her ud:

Billede af skyldig selskabsskat

Det er korrekt at sidste aconto skatterate først bliver betalt efter regnskabets afslutning, sådan virker SKATs system når man har forskudt regnskabsår.

Bogføring af selskabsskat i Dinero
Indholdsfortegnelse