Du er her:

Bogføring af løn i E-conomic

Denne guide er en vejledning i, hvordan du bogfører løn lavet i Danløn ovre i E-conomic. Før vi rigtigt går i gang, er der dog lige nogle ting du skal vide først.

Løn bogføres altid på dispositions datoen, dvs. den dato lønnen er til rådighed for dine medarbejdere (eller dig selv). Det er typisk den sidste dag i måneden, med mindre du har 14-dags lønnet.

Grunden til dette, er at vi gerne vil gøre det let for revisor at afstemme lønnen med SKAT og SKAT modtager indberetningen på dispositionsdatoen.

Vil du vide mere om bogføring af løn generelt, så se vores Guide til bogføring af løn

I denne guide benytter jeg mig udelukkende af E-conomics standardkonti, så har du rettet på dem, så kan du ikke overføre denne guide en til en.

Eksempel

Den oversigt vi bogfører efter hedder Bogføring, total og kan findes under lønafregning, hvor du vælger tidligere lønafregning også den korrekt periode.

Du har fundet det rigtige dokument, hvis det ser ca. sådan her ud:

August 2017

Konto Tekst Debet Kredit
1 AM-indkomst 82.395,66
2 Personalegoder 8.585,00
3 Virksomhed pension 10.000,00
4 Medarbejder ATP 189,34
5 Virksomhed ATP 378,68
6 Barsel 50,00
7 Skyldig A-skat 25.289,00
8 Skyldig ATP 568,02
9 Skyldig pension, gruppeliv 10.000,00
10 Skyldig AM-bidrag 6.591,00
11 Skyldige lønninger 41.930,66
12 Skyldig Barsel 50,00
Balance   93.013,68 93.013,68

Når du taster det ind i E-conomic, så skal du kun benytte konto og efterlade modkontoen blank. Det er nemlig klart lettest at ligge løn ind ved at bruge et benet posteringer.

Bogføring i E-conomic – lønkørsel

Her er et eksempel på, hvordan ovenstående ser ud, når det er tastet ind:

Tabel som viser hvordan løn skal bogføres

Du kan i princippet skrive lige den tekst du har lyst til, men hvis du kopierer mig her, så går du ikke helt galt i byen.

Bogføring i E-conomic – betalinger

Her er lige nogle eksempler på, hvordan jeg laver betalingerne på lønninger, A-skat og AM-bidrag samt pension. Hvis du får Danløn til selv at trække pengene, så er de lette at genkende på banken, da de altid hedder noget med INFO OVERFØRSEL eller blot en række tal.

Den eneste der er speciel af betalingerne er A-skat og AM-bidrag, som altid bliver lagt sammen og trukket samtidigt.

Tabel som viser hvordan betalinger skal bogføres

Til info så er konto 5820 i dette tilfælde banken og konto 6660 er skattekontoen. Det er ikke sikkert at E-conomic har en skattekonto som standard, så du skal måske selv oprette en.

ATP og barsel kommer der for det meste en opkrævning på, men nogen lønsystemer kan også opkræve det selv.

HUSK at ATP samlet betaling og ATP livslang pension ikke er det samme – det er kun ATP livslang pension som er skyldig ATP.

KM-penge og andet

Eksemplet indeholder ikke Kørselsgodtgørelse, men hvis du ligger det ind i Danløn, så kommer det med som en separat post ligesom personalegoder også skal det blot føres ind på kontoen til kørselsgodtgørelse.

Bogføring af løn i E-conomic
Indholdsfortegnelse