Du er her:

Bogføring af løn

Denne guide er en vejledning i de generelle ting, som der er vigtige at vide, når man skal bogføre løn. Guiden er delt op i to dele, da der er forskel på at udbetale løn til ansatte og ejere af selskaber (IvS, ApS og A/S) og løn til ejere af personligt ejet virksomheder. (EMV, PMV og I/S)

Dette er guiden for følgende lønmodtagere:

  • Ansatte i selskaber
  • Ansatte i virksomheder
  • Ejere af selskaber

Anden del finder du her:

Bogføring af løn i enkeltmandsvirksomheder

Standard lønudbetaling

Det er dette de fleste af os tænker på, når vi siger løn. Her får man nemlig en lønseddel og indbetaler A-skat osv. direkte til SKAT. Her vises en generel oversigt over de forskellige faser.

  1. Vi beslutter os for en løn til den ansatte, f.eks. 25.000 kr.
  2. Oplysninger indhentes fra lønmodtager og SKAT (kontonr., skattekort osv.)
  3. Lønnen indberettes til SKAT enten via lønbureau eller E-indkomst
  4. Vi får at vide, hvor meget der skal udbetales til den ansatte og hvor meget der skal betales til SKAT
  5. Alle beløb bliver sat til betaling og lønnen bogføres

For at kunne bogføre det hele, så er vi nød til at kigge på, hvordan pengene bevæger sig i forhold til de forskellige løndele:

Navn: Hvem beregner: Hvornår: Til hvem:
Den udbetalte løn Lønbureau Sidste dag i måned Lønmodtager
ATP Lønbureau En gang i kvartalet ATP samlet betaling
AM-bidrag* Lønbureau Omkring d. 14 hver måned SKAT via skattekonto
A-skat* Lønbureau Omkring d. 14 hver måned SKAT via skattekonto
Feriepenge** Lønbureau Når der holdes ferie Feriekonto
Barsel*** Lønbureau En gang i kvartalet Barsel.dk
Personalegoder Dig Trukket fra lønnen N/A
KM-penge Dig Lagt til den udbetalte løn Lønmodtager

*A-skat og AM-bidrag skal sættes ind på skattekontoen, når de betales. Når man så afstemmer skattekontoen, så laver man posteringen fra skattekontoen og til skyldig A-skat/AM-bidrag.

**Feriepenge er kun med på lønsedlen og beregningen hvis du har ansatte som har feriepenge, funktionærer har altid ferie med løn og skal derfor blot have udbetalt løn. Man afsætter typisk et beløb til dette i forbindelse med årsregnskab.

***Her er der tale om barselsordningen barsel.dk, der er andre men de findes typisk kun i forbindelse med overenskomster

Hvad består løn af

Her ser man tydeligt, at langt det meste angående løn, er beløb som man skylder væk når man laver lønnen, som først skal betales senere. Det er en mulighed først at bogføre udgiften når man betaler, altså først sætte A-skat som en udgift, når man betaler. Dette er ikke optimalt, da man ikke får det hele med når man laver årsregnskab.

tabel som sammenligner indberetning og betalinger

Det letteste er derfor at benytte en skyldig konto, sådan at du kan registrer udgiften også sætte den i minus på skyldig kontoen. Når beløbet så bliver betalt, så flytter du beløbet fra banken og til skyldig kontoen.

Eksempel

Konto Tekst Debet Kredit
1 AM-indkomst 82.395,66
2 Personalegoder 8.585,00
3 Virksomhed pension 10.000,00
4 Medarbejder ATP 189,34
5 Virksomhed ATP 378,68
6 Barsel 50,00
7 Skyldig A-skat 25.289,00
8 Skyldig ATP 568,02
9 Skyldig pension, gruppeliv 10.000,00
10 Skyldig AM-bidrag 6.591,00
11 Skyldige lønninger 41.930,66
12 Skyldig Barsel 50,00
Balance   93.013,68 93.013,68

Dette kunne være en udskrift fra et lønbureau, det er ikke dem alle som stiller det så overskueligt op, men princippet er det samme.

AM-indkomst er en sum af den udbetalte løn, A-skat, AM-bidrag og personalegoder

8.585,00 + 25.289,00 + 6.5191,00 + 41.930,66 =  82.395,66 kr.

Eneste specielle her, er at personalegoder står i minus, men skal ikke skrives på en skyldig konto. Den skal effektivt skrives på som en indtægt på sin egen konto under løn.

Grunden til dette, er at når man afstemmer med SKAT, så er det sådan tallene er sat op i deres ende.

Afstemning af løn (eIndkomst)

Vil du se nogle eksempler på, hvordan ovenstående bogføres i et rigtigt bogføringsprogram, så kan du følge disse links:

Bogføring af løn i E-conomic

Bogføring af løn i Dinero

Bogføring af løn
Indholdsfortegnelse