Du er her:

Bogføring af løn i Dinero

Denne guide er en vejledning i, hvordan du bogfører løn lavet i Danløn ovre i Dinero. Før vi rigtigt går i gang, er der dog lige nogle ting du skal vide først.

Løn bogføres altid på dispositions datoen, dvs. den dato lønnen er til rådighed for dine medarbejdere (eller dig selv). Det er typisk den sidste dag i måneden, med mindre du har 14-dags lønnet.

Grunden til dette, er at vi gerne vil gøre det let for revisor at afstemme lønnen med SKAT og SKAT modtager indberetningen på dispositionsdatoen.

Vil du vide mere om bogføring af løn generelt, så se vores Guide til bogføring af løn

I denne guide benytter jeg mig udelukkende af Dineros standardkonti, så har du rettet på dem, så kan du ikke overføre denne guide en til en.

Eksempel

Den oversigt vi bogfører efter hedder Bogføring, total og kan findes under lønafregning, hvor du vælger tidligere lønafregning også den korrekt periode.

Du har fundet det rigtige dokument, hvis det ser ca. sådan her ud:

August 2017

Konto Tekst Debet Kredit
1 AM-indkomst 82.395,66
2 Personalegoder 8.585,00
3 Virksomhed pension 10.000,00
4 Medarbejder ATP 189,34
5 Virksomhed ATP 378,68
6 Barsel 50,00
7 Skyldig A-skat 25.289,00
8 Skyldig ATP 568,02
9 Skyldig pension, gruppeliv 10.000,00
10 Skyldig AM-bidrag 6.591,00
11 Skyldige lønninger 41.930,66
12 Skyldig Barsel 50,00
Balance   93.013,68 93.013,68

Når du taster det ind i Dinero, så vil jeg foreslå at du bruger kassekladen, da det er den letteste måde at taste det ind på, efter min mening, også selvom du har DineroPro.

Om du bruger min metode eller skabelonen i DineroPro, så det det stadigvæk ca. det samme der sker inde bagved.

Bogføring i Dinero – lønkørsel

Her er et eksempel på, hvordan ovenstående ser ud, når det er tastet ind:

Tabel som viser bogføring af løn

Du kan i princippet skrive lige den tekst du har lyst til, men hvis du kopierer mig her, så går du ikke helt galt i byen.

Det er også meningen at personalegoder skal have en advarsel, det er nemlig en udgiftskonto, men i vores tilfælde skal vi sætte en “indtægt” ind på den. Det er nemlig den del af lønnen, som medarbejderne bliver beskattet af, uden at få udbetalt.

Bogføring i Dinero – betalinger

Her er lige nogle eksempler på, hvordan jeg laver betalingerne på lønninger, A-skat og AM-bidrag samt pension. Hvis du får Danløn til selv at trække pengene, så er de lette at genkende på banken, da de altid hedder noget med INFO OVERFØRSEL eller blot en række tal.

Den eneste der er speciel af betalingerne er A-skat og AM-bidrag, som altid bliver lagt sammen og trukket samtidigt.

Tabel som viser bogføring af betalinger

HUSK at ATP samlet betaling og ATP livslang pension ikke er det samme – det er kun ATP livslang pension som er skyldig ATP.

KM-penge og andet

Eksemplet indeholder ikke Kørselsgodtgørelse, men hvis du ligger det ind i Danløn, så kommer det med som en separat post ligesom personalegoder også skal det blot føres ind på kontoen til kørselsgodtgørelse.

Bogføring af løn i Dinero
Indholdsfortegnelse