Du er her:

Hvad er One stop moms?

Hvis man ville sælge til private I andre EU lande, varierede reglerne tidligere alt efter hvilket land der var tale om. Så for at skabe lige forhold for virksomhederne i EU blev der lavet et fælles sæt regler.

Beløbsgrænse og omfang af ordningen

Nu gælder det, at så længe man sælger for mere end 10.000 EUR til private i et andet EU land, så skal man opkræve moms for det land man sælger til i stedet for sit eget lands moms. Så sælger man til DE (Tyskland), så skal man opkræve den moms som gælder i DE (Typisk 19%).

På den måde, så har man ikke en unfair fordel, ved at have virksomhed fra et land med en lav momssats.

Reglen gælder alle varer og en del elektroniske ydelser. Den fulde liste kan findes her, hvis man vælger afsnittet som omhandler kategorien man falder ind under: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2296917&chk=217943

Som altid er der en million forskellige særregler, så leverer du noget komplekst, så er der ikke andet for end at dykke ned i SKATs juridiske vejledning (se tidligere link).

For at kunne afregne lokal moms i det land der sælges til skulle man som udgangspunkt momsregistreres i hvert enkelt land og indberette direkte til myndighederne der.

SKATs system

Det er I de fleste tilfælde en meget omstændig proces, så for at gøre det lettere for virksomhederne lavede skat One Stop Moms systemet, der fra 1/7-2021 blev omdøbt til  Moms One Stop Shop, så det er også værd at søge på, når du leder efter information. Her er et link til SKATs overordnede artikel på området: https://skat.dk/data.aspx?oid=10006

Moms One Stop Shop løsning betyder at man kan indberette alle EU salg til private direkte til SKAT, sådan at man ikke behøver at registrerer sig i hvert enkelt EU land man sælger til. Det er der navnet One Stop Moms og Moms One Stop Shop kommer fra.

Det betyder ikke det er let, men trods alt betydeligt mindre bøvlet end alternativet.

Overordnede krav til dig

Du kan heldigvis genbruge den faktura skabelon som også bruges til danske kunder, da det fra EU er besluttet at kravene til fakturaerne følger det lands regler som virksomheden har bopæl i.

Det eneste der kan være anderledes i forhold til de bogføringsregler du allerede følger er, at man i visse tilfælde, skal dokumentere hvad land kunden er fra.

Du kan finde mere om krav til dokumentation her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2296956&chk=217943

Opbevaringskrav

OBS: Der er krav om opbevaring regnskabsoplysninger i forhold til opgørelsen af One Stop Moms 10 år og momsen må ikke afrundes.

EU kræver at al dokumentation opbevares elektronisk, så bruger du stadigvæk papirfakturaer, så skal de scannes.

Hvordan gør man i praksis

For at indberette til SKAT, er der en lille liste med ting som du skal vide, ud over at du skal tilmelde dig til ordningen.

  • Hvilket land der er tale om
  • Moms satsen du har brugt
  • Omsætningen pr. land – pr. moms sats
  • Den beregnet moms pr. land – pr. moms sats

Tilmeldingen skal ske med virksomhedens medarbejdersignatur og bruger du dit eget private NemID/MitID til at logge på som virksomheden, så er det ikke godt nok.

Opsætning af regnskabsprogram

For at kunne lave indberetningen i praksis, skal vi have oprettet momssatser for alle EU lande der sælges til så den rigtige sats kan komme på fakturaerne og registreres i regnskabssystemet. Hvis du kan vælge det, så skal alle beløb på EU momssatserne ikke tages med i salgsmoms på den almindelige momsopgørelse. Her skal de blot sættes på rubrikkerne i bunden.

Er du i et regnskabssystem som ikke understøtter Moms One Stop Shop, så skal du i stedet oprette en konto i omsætningen til hvert EU land, samt en momskonto til samme land, hvor momsen går ind på.

På den måde kan du blot trække saldobalancen for perioden og bruge den til at indberette efter. Man plejer blot at kunne søge efter regnskabsprogrammets guide til opsætningen.

https://www.e-conomic.dk/support/artikler/opsaetning-af-moms-one-stop-shop

https://www.billy.dk/support/article/brug-af-one-stop-moms-i-billy/

https://www.uniconta.com/da/unipedia/onestopmoms/

Dinero understøtter pt. ikke MOSS, men du kan bruge mit trick ovenfor til at hacke det ind.

Jeg plejer også at oprette en konto til betalt One stop moms, så de to kan afstemmes separat.

Betaling af One stop moms

Når du har indberettet One stop moms, så kommer du til en side, hvor du får en indbetalingsstreng. Til forskel fra normal moms er dette ikke den samme som skattekontoen, så gem en kopi af den! SKATs system kan være meget ustabilt og jeg har prøvet at indberette uden at få den gemt og derfor være ude af stand til at betale før der kommer en rykker fra SKAT med nye betalingsoplysninger.

Får man ikke betalt til tiden, så skal man afregnes med alle de forskellige EU lande separat og der kan godt gå år før man får opkrævningen, som typisk er skrevet på landet sprog.

Alternativt skal man selv have fat i dem direkte og held og lykke med at finde den korrekt e-mail. Det kan ikke anbefales.

Hvad er One Stop Moms?
Indholdsfortegnelse