How Can We Help?

Arbejdsgivers guide til Julegaver

Du er her:

Julegaver – er der fradrag?

I juletiden kan det være at virksomheden vil give lidt ekstra til deres ansatte, som tak for indsatsen i året, der er gået. Reglerne for hvordan man gør som virksomhed og som medarbejder er beskrevet i artiklen.

Arbejdsgiver/virksomheden

Hvis virksomheden har købt gaver og mindre personalegoder til personalet for mere end de 1.200 kr. (2022 sats) m/moms pr. medarbejder om året, så skal virksomheden opgive beløbet til skat som en del af lønnen, og de må trække hele udgiften fra som en driftsomkostning skattemæssigt, men virksomheden har ikke momsfradrag på udgifter til gaverne uanset hvad.

Gaver eller personalegoder i form af kontanter, gavekort eller lignende som kan byttes til kontanter, skal virksomheden ligeledes opgive til SKAT, selv hvis grænsen på de 1.200 kr. ikke er oversteget. Hovedreglen for julegaver er at virksomheden må give en julegave på maks. 900 kr. (2022 sats) m/moms, uden at det skal indberettes til SKAT.

For at opsummere, så har virksomheden fuldt skattefradrag for udgifterne til julegaver og gaver generelt, men intet momsfradrag.

Gaver til forretningsforbindelser og kunder på mere end 100 kr., anses som en repræsentationsudgift, og her er der begrænset fradrag, se evt. vores artikel Repræsentations- og personaleudgifter, som omhandler repræsentationsudgifter. Fradragssatserne er i dette tilfælde 0 % fradrag for momsen og 25 % fradrag skattemæssigt.

(Kilde: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2085709)

Sådan gør du med bogføringen, og indberetningen til SKAT

Hvis du har givet dine medarbejdere gaver og personalegoder, der ikke var arbejdsrelaterede, så skal det indberettes til SKAT. Når du køber julegaven på firmakortet, så vil det fremgå af kontooversigten, og her skal du bogføre udgiften ind på kontoen ”Gaver til personale” under ”Løn-/Personaleomkostninger”. Når dette er gjort får du et skattefradrag for gaven i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten.

I forhold til lønafregningen, så tager vi udgangspunkt i Danløn. Du går under ”Lønberegning” à ”Personalegoder”, her er et felt, der hedder ”Andre personalegoder MED bundgrænse”, hvori du skriver værdien af gaven, såfremt den overskrider bagatelgrænserne, som du kan se i næste afsnit vedr. ”Medarbejderens beskatning”. Det indskrevne beløb har ingen indflydelse på lønafregningen.

Når du har bogført lønnen i et lønprogram, så bliver det automatisk indberettet til SKAT i felt 55 i eIndkomst.

Medarbejderens beskatning

En medarbejder kan som hovedregel modtage gaver og mindre personalegoder for op til 1.200 kr. (m/moms) om året, uden at medarbejderen skal beskattes heraf. For julegaver gælder det at medarbejderen ikke skal beskattes af julegaven, så længe den højst har kostet 900 kr., og beløbet på de 900 kr. er en del af de 1.200 kr., som medarbejderen kan modtage uden at skulle blive beskattet.

Hvis man er ansat i to forskellige virksomheder, gælder loftet på de 1.200 kr. om året stadigvæk. Så har man forskellige to jobs, så har man ikke ret til at få skattefrie gaver for 2.400 kr. om året (2 x 1.200).

Eksempel på hvornår medarbejderne skal beskattes, når de modtager julegaver

Skemaet nedenfor viser, hvornår medarbejderen skal beskattes af julegaver/gaver:

Julegavens værdi Værdi af andet personalegode Samlet værdi Beskatning Forklaring
900 kr. 900 kr. ingen En julegave til højst 900 kr. udløser ingen beskatning.
1.200 kr. 1.200 kr. ingen Julegaven er ikke over bagatelgrænsen på 1.200 kr., og der er ikke givet andre personalegoder det år.
900 kr. 300 kr. 1.200 kr. ingen Den samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen på 1.200 kr.
950 kr. 300 kr. 1.250 kr. Beskatning af 1.250 kr. Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes.
800 kr. 400 kr. 1.200 kr. Beskatning af 400 kr. Bagatelgrænsen for personalegoder (1.200 kr.) er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor kun beskatning af 400 kr.

(Kilde: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234840)

Hvis man som medarbejder kan se at man skal indberette og beskattes af gaverne, så skal det skattepligtige beløb skrives i felt 20 i den personlige årsopgørelse.

Særlige forhold

Modtager medarbejderen kontanter, gavekort eller lignende, så skal medarbejderen beskattes af disse gaver. Julegaverne tæller med i beløbsgrænsen på de 1.200 kr. om året.

SKAT anser ikke julegaver såsom Smartbox og lignende for at være gavekort, så de vil derfor kunne gives skattefrit som julegaver.

Reglerne ovenfor gælder ikke EMV/PEV eller virksomheder, der ikke har medarbejdere ansat. SKAT skriver selv: ”En selvstændigt erhvervsdrivende mv. kan trække en udgift til en gave fra ved indkomstopgørelsen, hvis den pågældende har givet gaven for at erhverve, sikre eller vedligeholde sin løbende indkomst fra virksomhedens drift. Se SL § 6, stk. 1, litra a.” Som enkeltmandsvirksomhed vil SKAT anse en julegave for at være en privat udgift, da det ikke er med til at opretholde virksomhedens indtægter. For en mere uddybende forklaring henviser vi til den juridiske vejledning C.C.2.2.2.8 Udgifter til gaver i selvstændig erhvervsvirksomhed mv.

En undtagelse til reglen ovenfor er, hvis der er ansatte i virksomheden, så må ejerne gerne købe en julegave til sig selv, som de må trække fra i regnskabet. Bogføringen er den samme som for medarbejderne.

Arbejdsgivers guide til Julegaver
Indholdsfortegnelse