Du er her:

Bogføring af og regler for julefrokost

Når julen nærmer sig afholder de fleste virksomheder julefrokoster for deres ansatte, og her kan det være rart at vide hvordan udgifterne skal håndteres korrekt i regnskabet.

Som udgangspunkt er julefrokoster skattefrie for medarbejderne. Det er uvæsentligt, hvor arrangementet afholdes og hvor stor udgiften udgør hertil, med mindre disse er usædvanlige for afholdelse af julefrokosten.

Skattemæssig behandling

Den skattemæssige behandling af en julefrokost er meget lige til, da SKAT anser en julefrokost som værende en personaleudgift og virksomheden kan derfor trække udgifterne fra i regnskabet fuldt ud skattemæssigt.

Ifølge SKAT, så er der forskellige regler for hvornår man kan få fradrag for kørsel i forbindelse med julefrokosten. Nedenstående tabel viser hvordan udgifterne kategoriseres i forhold til hvilken distance kørslen er lavet på:

Distance Kategori (bogføring)
Fra kunde til arbejdsplads (hvor julefrokosten afholdes) Erhvervsmæssig
Fra arbejdsplads til forudbestemt sted/restaurant Personaleudgift
Fra julefrokost til byen En vurderingssag, men oftest anser SKAT det som ikke-fradragsberettiget


Som EMV, med kun ejeren i virksomheden, så er der intet fradrag, da det anses som en privat udgift.

Momsmæssig behandling

Hvorvidt momsen på udgifterne til julefrokosten kan trækkes fra afhænger af flere forhold. Nedenstående skema forklarer hvad der sker, momsmæssigt, i forhold til udgiftens art og stedet, hvor julefrokosten afholdes.

Sted Udgiftens art Fradragssats
Virksomhedens lokaler Bespisning
Musik, underholdning
Stole-/bordleje mv.
0 %
0 %
100 %
Restaurant / ude i byen Kuvertpris (inkl. i kuvertprisen: bespisning, lokaleleje, musik etc.)
Musik (ekskl. i kuvertprisen)
*Hotel (maks. 1 overnatning)
** Transport
25 %
0 %
100 %
100 %

* For hotelovernatningen gælder momsfradraget på de 100 %, men er opholdet inkl. morgenmad skal man huske at dele regningen op således det er synligt, hvad der har været af udgifter til hotel og morgenmaden. Hvis den ikke er delt op, så er der hverken skatte- eller momsfradrag for udgiften.

** Normalt er der ikke moms på hverken taxa eller bus, og man kan derfor kun trække momsen fra, hvis den er pålagt ydelsen, som skal fremgå af fakturaen/kvitteringen. (Se også den skattemæssige behandling for nærmere beskrivelse af den generelle fradragsret for kørsel)

Dokumentation

For at kunne opnå fradrag, kræver det at reglerne for dokumentation overholdes.

Kort sagt skal du gemme alle kvitteringerne, skrive på dem at det er i forbindelse med julefrokost og skrive hvem der var med.

Særlige forhold:

Ifølge SKAT er der forskellige faktorer, der kan tale for at en julefrokost (andre arrangementer) skal beskattes hos medarbejderne, se Julefrokost, skovture og øvrige firmafester. Men det er sjældent at arrangementer som julefrokoster overskrider disse faktorer, og der skal altid ske en konkret vurdering herud fra.

Ægtefæller og børn må også deltage i julefrokosten, hvis det er en tradition i virksomheden og/eller sædvanlig i lokalområdet (BDO), uden at dette har betydning for beskatning af medarbejderen. Hvis det ikke er sædvanligt, men de ansatte stadig har fx familie med, da vil de ansatte skulle beskattes af julefrokosten.

Eksempel – julefrokost i virksomhedens lokaler

Virksomheden XXXX afholder julefrokost for deres ansatte, som i alt udgør 10 personer, i virksomhedens egne lokaler i Esbjerg.

Udgifter  Pris (ekskl. moms)  Moms  Skattefradrag  Momsfradrag
Julefrokostmenu x 10 á 150 kr. 1.500,00 kr. 375,00 kr. 1.500,00 kr. –   kr.
Drikkevarer 1.500,00 kr. 375,00 kr. 1.500,00 kr. –   kr.
Stoleleje 400,00 kr. 100,00 kr. 400,00 kr. 100,00 kr.
Musik 2.500,00 kr. 625,00 kr. 2.500,00 kr.   –   kr.
I alt 5.900,00 kr. 1.475,00 kr. 5.900,00 kr. 100,00 kr.

Med skatte- og momsfradraget kan man udregne den reelle kostpris for julefrokosten:

Udgiften inkl. moms vil være:5.900 + 1.475 = 7.375 kr.

Vi får kun 100 kr. tilbage i moms:7.375 – 100 = 7.275 kr.

Den reelle udgift, som virksomhed XXXX får ved at afholde julefrokosten, er derfor:7.275 kr.

 
 

Eksempel – julefrokost ude i byen/ på restaurant

Virksomheden XXXX afholder julefrokost for deres ansatte, som i alt udgør 10 personer. De har booket bord på en restaurant i Århus midtby, og har derfor booket en bus tur/retur fra Esbjerg, og med én overnatning i Århus.

Udgifter  Pris (ekskl. moms)  Moms  Skattefradrag  Momsfradrag
Julefrokostmenu x 10 á 500 5.000,00 kr. 1.250,00 kr. 5.000,00 kr. 250,00 kr.
Drikkevarer 3.000,00 kr. 750,00 kr. 3.000,00 kr. 150,00 kr.
Bus – transport 800,00 kr. 200,00 kr. 800,00 kr. 200,00 kr.
Overnatning – hotel 1.500,00 kr. 375,00 kr. 1.500,00 kr. 375,00 kr.
Musik, underholdning 1.500,00 kr. 375,00 kr. 1.500,00 kr. –   kr.
I alt 11.800,00 kr. 2.950,00 kr. 11.800,00 kr. 600,00 kr.

Med skattefradraget og momsfradraget kan man udregne den reelle kostpris for julefrokosten:

Deres udgift inkl. moms vil være:11.800 + 2.950 = 14.750 kr.

Vi får momsfradraget retur:14.750 – 600 = 14.150 kr.

Den reelle udgift, som virksomhed XXXX får ved at afholde julefrokosten, er derfor:14.150 kr.

 
 

Bogføring af og regler for julefrokost
Indholdsfortegnelse